Imię i nazwisko (wymagane)
Adres e-mail (wymagane)
Telefon kontaktowy (wymagane)
Kod pocztowy, Miejscowość (wymagane)
Województwo (wymagane)
Motywacja do uczestnictwa w szkoleniu:
Oświadczam, że przyjmuję warunki rezerwacji udziału w niniejszym projekcie oraz, że zapoznałem/łam się z OGÓLNYMI WARUNKAMI UCZESTNICTWA (folder szkolenia – 6 stron) udostępnionym przez organizatorów i przyjmuję je do stosowania.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszenia do SZKOLENIA przez Administratora danych, którym jest Polska Witalna sp. z o.o., w całości w zgodzie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniem Dyrektywy 95/46/WE.
Wyrażam zgodę na bezpłatne wykorzystanie materiałów audiowizualnych z moim udziałem w trakcie realizacji niniejszego programu w celach dokumentacyjnych, archiwizacyjnych oraz promocyjnych organizatorów jako zastrzeżonych prawem autorskim dla Polska Witalna sp. z o.o., Stowarzyszenia Slow Jogging Polska i zainteresowanego Uczestnika.
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.
Wyślij zgłoszenie
Wyślij zgłoszenie
Zgłoszenie zostało wysłany — dziękujemy.
Wypełnij proszę wszystkie wymagane pola

Organizatorem Certyfikowanego Szkolenia Trener Aktywności Outdoorowych na zlecenie Stowarzyszenia Slow Jogging Polska i we współpracy z International Slow Jogging Association jest firma Polska Witalna sp. z o.o.  

 

Wpłata 1350 zł na nr konta: 98 8784 0003 2001 0002 3911 0001 (Polska Witalna sp. z o.o., ul. Deca 3/2, 94-246 Łódź)

treść przelewu: Imię i Nazwisko, KURS TAO 2024.

 

Wpłata zwracana jest jedynie w przypadku odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora.

Zgłoszenia przyjmujemy najpóźniej 14 DNI PRZED TERMINEM KURSU

Formularz zgłoszeniowy

Trener Aktywności Outdoorowych

SLOW JOGGING POLSKA z siedzibą przy ul. Kwiatowej 35, 05-092 Izabelin-Dziekanówek, NIP: 5311695774, REGON: 365898047. Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie treści oraz zdjęć zabronione. Obowiązek informacyjny przed wyrażeniem zgód na przetwarzanie danych (zobacz). Realizacja: Plutowski.pl