Wiceprezes ds. szkoleniowych

Katarzyna Daniek

Prezes

dr Maciej Kozakiewicz

Zarząd Slow Jogging Polska

O stowarzyszeniu

Instruktorka slow joggingu certyfikowana w 2019 roku oraz Regionalny Lider Mazowsza od 2021. W Stowarzyszeniu pełni funkcję Wiceprezesa od spraw rozwoju. Jej pasją jest tworzenie relacji i rozwijanie potencjału organizacji oraz ludzi, a także organizowanie rzeczy niemożliwych i działanie, bo tylko dzięki działaniu projekty stają się rzeczywistością.

 

Absolwentka dziennikarstwa i zarządzania przedsiębiorstwem z 25-letnim stażem w zarządzeniu prywatnymi firmami, zespołami oraz doświadczeniem klienta. Obecnie współtworzy firmę Twoja Przestrzeń, w której, jako Mentor witalny i coach zdrowia, propaguje zdrowy styl życia oparty na czterech filarach: ruch, oddech, dieta oraz sen/relaks. W Vital Academy wraz innymi mentorami współtworzy program Witalnych Poranków, przekazując  wiedzę z zakresu 4 filarów zdrowia i nawyków witalnych i wierząc, że wdrażając odpowiednie techniki i ćwiczenia, każdy może podnieść swój poziom witalności, radości i zadowolenia z życia.

Wiceprezes ds. rozwoju

Edyta Dawiskiba

Ze slow joggingiem związana od 2015 r. Certyfikowana wraz z pierwszą grupą certyfikacji w Polsce w 2016 r. W Stowarzyszeniu pełni funkcję wiceprezesa od spraw szkoleniowych oraz dba o purystyczne podejście do wdrażania i przekazywania  techniki slow joggingu.

 

Posiada doświadczenie zarówno w pracy w korporacji jak i w budowaniu i prowadzeniu własnej firmy. Jest właścicielką firmy Euforia, w ramach której zajmuje się aktywizacją ruchową.

 

Obszar jej zainteresowań to zdrowy ruch wspierający ciało, nie nadwyrężający jego. W kręgu jej zaintersowań są zagadnienia związane z kręgosłupem, stabilizacją i dnem miednicy. Każde zajęcia powinny dbać o te sfery. Miłośniczka lasu i gór.

Zosobistej rekomendacji prof. Hiroakiego Tanaki od listopada 2017 r. prezes Stowarzyszenia Slow Jogging Polska. Współpracuje ściśle z organizacjami Slow Jogging Japan oraz International Slow Jogging Association.

 

Od zawsze zajmował się zagadnieniami ważkimi dla świata: ekorozwojem, etyką i odpowiedzialnością biznesu, wartościową edukacją, zmianami klimatu i od pewnego czasu zdrowym stylem życia.

 

Punktem zwrotnym w odkryciu własnej drogi był przeprowadzony przez prof. Hiroakiego Tanakę kurs instruktorski slow joggingu w kwietniu 2017 r., który zmienił jego życie. Swoją drogę do slow joggingu opisał w bestsellerowej książce „Slow jogging. Japońska droga do witalności” (2019 r.)

Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym dla propagowania idei slow joggingu rozumianego jako metoda aktywnego dbania o zdrowie wg autorskiej metody profesora Hiroakiego Tanaka z Japonii. Stowarzyszenie w swojej działalności będzie promowało i popierało także każdą ideę aktywnej działalności prozdrowotnej związanej z ruchem i aktywnością fizyczną oraz związanymi z tym inicjatywami.

 

Stowarzyszenie swe cele realizuje przez:

 

1. Współpracę z japońskim stowarzyszeniem slow joggingu, twórcą metody prof. Hiroakim Tanaką oraz Magdaleną Jackowską współautorką podręczników i książek o Slow Joggingu oraz reprezentantką Stowarzyszenia Japońskiego.

 

2. Współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami sportowymi, społecznymi, naukowymi i kulturalnymi.

 

3. Prowadzenie szkoleń w celu bieżącego aktualizowania wiedzy o slow joggingu, w zakresie stanowiącym działalność regulaminową Stowarzyszenia.

 

4. Prowadzenie działalności pozagospodarczej sprzyjającej rozwojowi regulaminowych celów Stowarzyszenia.

 

5. Prowadzenie działalności na rzecz poprawy stanu zdrowia społeczeństwa.

 

6. Wspieranie działań mających na celu tworzenie dogodnych warunków do uprawiania sportu i rekreacji a w szczególności slow joggingu.

SLOW JOGGING POLSKA z siedzibą przy ul. Kwiatowej 35, 05-092 Izabelin-Dziekanówek, NIP: 5311695774, REGON: 365898047. Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie treści oraz zdjęć zabronione. Obowiązek informacyjny przed wyrażeniem zgód na przetwarzanie danych (zobacz). Realizacja: Plutowski.pl