Imię i nazwisko (wymagane)
Adres e-mail (wymagane)
Telefon kontaktowy (wymagane)
Kod pocztowy, Miejscowość (wymagane)
Województwo (wymagane)
Plany rozwojowe na okres najbliższych 6 miesięcy:
Rozmiar koszulki sportowej:
Kto zarekomendował nasz kurs?
Preferowana dieta:
mięsna
bezmięsna
Przeciwwskazania zdrowotne (jeśli występują):
NIEZBĘDNE OŚWIADCZENIA:
Oświadczam, że przyjmuję warunki rezerwacji udziału w niniejszym projekcie oraz że zapoznałem/łam się z OGÓLNYMI WARUNKAMI UCZESTNICTWA (folder szkolenia – 6 stron) udostępnionym przez organizatorów i przyjmuję je do stosowania.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszenia do SZKOLENIA przez Administratora danych, którym jest Polska Witalna sp. z o.o., w całości w zgodzie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniem Dyrektywy 95/46/WE.
Wyrażam zgodę na bezpłatne wykorzystanie materiałów audiowizualnych z moim udziałem w trakcie realizacji niniejszego programu w celach dokumentacyjnych, archiwizacyjnych oraz promocyjnych organizatorów jako zastrzeżonych prawem autorskim dla Polska Witalna sp. z o.o., Stowarzyszenia Slow Jogging Polska i zainteresowanego Uczestnika.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Wyślij zgłoszenie
Wyślij zgłoszenie
Zgłoszenie zostało wysłany — dziękujemy.
Wypełnij proszę wszystkie wymagane pola

Podane dane (imię i nazwisko, telefon, adres e-mail, miejscowość) po ukończeniu kursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Stowarzyszenia Slow Jogging Polska w celu ułatwienia kontaktu osobom zainteresowanym zajęciami Slow Joggingu (ZGODNIE Z PRZEPISAMI RODO).

 

Organizatorem Certyfikowanego Szkolenia Instruktorów Slow Joggingu na zlecenie Stowarzyszenia Slow Jogging Polska i we współpracy z International Slow Jogging Association jest firma Polska Witalna sp. z o.o.  

 

Wpłata w dwóch transzach: pierwsza 1000 zł do 30.06 oraz druga 980 zł do 31.08, na nr konta: 98 8784 0003 2001 0002 3911 0001 (Polska Witalna sp. z o.o., ul. Deca 3/2, 94-246 Łódź),treść przelewu: Imię i Nazwisko, KURS INSTRUKTORA SLOW JOGGINGU 2024.

 

Powyższe kwoty nie obejmują kosztu pobytu w trakcie kursu instruktorskiego (wyżywienie oraz nocleg) w kwocie 550 zł za cały kurs.

 

Wpłata zwracana jest jedynie w przypadku odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora.

Termin: 20-22 września 2024, AWF w Krakowie

Zgłoszenia przyjmujemy najpóźniej 14 DNI PRZED TERMINEM KURSU

Formularz zgłoszeniowy

na kurs przygotowawczy - Instruktor Slow Joggingu

STOWARZYSZENIE SLOW JOGGING POLSKA z siedzibą przy ul. Płk. Profesora Wacława Deca 3, lok. 2, 94-246 Łódź, NIP: 7272835751, REGON: 368927588. Forma prawna: STOWARZYSZENIA NIEWPISANE DO KRS. Organ rejestrowy: PREZYDENT MIASTA ŁÓDŹ. Rodzaj rejestru lub ewidencji: EWIDENCJA STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH. Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie treści oraz zdjęć zabronione. Obowiązek informacyjny przed wyrażeniem zgód na przetwarzanie danych (zobacz). Realizacja: Plutowski.pl