Imię i nazwisko (wymagane)
Adres e-mail (wymagane)
Telefon kontaktowy (wymagane)
Kod pocztowy, Miejscowość (wymagane)
Województwo (wymagane)
Plany rozwojowe na okres najbliższych 6 miesięcy:
Rozmiar koszulki sportowej:
Kto zarekomendował nasz kurs?
NIEZBĘDNE OŚWIADCZENIA:
Oświadczam, że przyjmuję warunki rezerwacji udziału w niniejszym projekcie oraz że zapoznałem/łam się z OGÓLNYMI WARUNKAMI UCZESTNICTWA (folder szkolenia – 6 stron) udostępnionym przez organizatorów i przyjmuję je do stosowania.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszenia do SZKOLENIA przez Administratora danych, którym jest Polska Witalna sp. z o.o., w całości w zgodzie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniem Dyrektywy 95/46/WE.
Wyrażam zgodę na bezpłatne wykorzystanie materiałów audiowizualnych z moim udziałem w trakcie realizacji niniejszego programu w celach dokumentacyjnych, archiwizacyjnych oraz promocyjnych organizatorów jako zastrzeżonych prawem autorskim dla Polska Witalna sp. z o.o., Stowarzyszenia Slow Jogging Polska i zainteresowanego Uczestnika.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Wyślij zgłoszenie
Wyślij zgłoszenie
Zgłoszenie zostało wysłany — dziękujemy.
Wypełnij proszę wszystkie wymagane pola

Podane dane (imię i nazwisko, telefon, adres e-mail, miejscowość) po ukończeniu kursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Stowarzyszenia Slow Jogging Polska w celu ułatwienia kontaktu osobom zainteresowanym zajęciami Slow Joggingu (ZGODNIE Z PRZEPISAMI RODO).

 

Organizatorem Certyfikowanego Szkolenia Instruktorów Slow Joggingu na zlecenie Stowarzyszenia Slow Jogging Polska i we współpracy z International Slow Jogging Association jest firma Polska Witalna sp. z o.o.  

 

Wpłata w dwóch transzach: pierwsza 1000 zł do 30.06 oraz druga 980 zł do 31.08, na nr konta: 98 8784 0003 2001 0002 3911 0001 (Polska Witalna sp. z o.o., ul. Deca 3/2, 94-246 Łódź),treść przelewu: Imię i Nazwisko, KURS INSTRUKTORA SLOW JOGGINGU 2024.

 

Powyższe kwoty nie obejmują kosztu pobytu w trakcie kursu instruktorskiego (wyżywienie oraz nocleg) w kwocie 550 zł za cały kurs.

 

Wpłata zwracana jest jedynie w przypadku odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora.

Termin kursu
Miasto (w terminie 24-25 luty 2024):
Miasto (w terminie 20-21 kwietnia 2024):
Miasto (w terminie 15-16 czerwca 2024):
Imię i nazwisko (wymagane)
Adres e-mail (wymagane)
Telefon kontaktowy (wymagane)
Kod pocztowy, Miejscowość (wymagane)
Poziom zainteresowania kursem instruktorskim 20-22.09.2024 (1-małe, 5-bardzo duże)
Motywacja do uczestnictwa w szkoleniu:
Dotychczasowe doświadczenia w uprawianiu aktywności ruchowej i slow joggingu:
Posiadanie kompetencji trenera/instruktora w różnych dyscyplinach sportowych i rekreacyjnych np. Nordic Walking
Tak
Nie
Jakie kompetencje Trenera / Instruktora już posiadasz?
Kto zarekomendował nasz kurs?
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Slow Jogging Polska, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO).
Wyślij zgłoszenie
Wyślij zgłoszenie
Zgłoszenie zostało wysłany — dziękujemy.
Wypełnij proszę wszystkie wymagane pola

Podane dane (imię i nazwisko, telefon, adres e-mail, miejscowość) po ukończeniu kursu mogą zostać zamieszczone na stronie internetowej Stowarzyszenia Slow Jogging Polska w celu ułatwienia kontaktu osobom zainteresowanym zajęciami Slow Joggingu.

 

Organizatorem Certyfikowanego Kursu Animatora Slow Joggingu na zlecenie Stowarzyszenia Slow Jogging Polska i we współpracy z Japońskim Stowarzyszeniem Slow Joggingu jest firma Polska Witalna sp. z o.o.  Tel. 607444242 (Maciej Kozakiewicz).

 

Warunki płatności: 690 zł do 14 DNI PRZED TERMINEM KURSU oraz wypełnienie powyższego formularza.Wpłata: Łódzki Bank Spółdzielczy, nr konta: 98 8784 0003 2001 0002 3911 0001, treść przelewu: Imię i Nazwisko, Kurs Animatora Slow Joggingu, data kursu.

INSTRUKTOR SLOW JOGGING

INSTRUKTOR SLOW JOGGING

ANIMATOR SLOW JOGGING

ANIMATOR SLOW JOGGING

Zgłoszenia przyjmujemy najpóźniej 14 DNI PRZED TERMINEM KURSU

Formularze zgłoszeniowe

na kurs przygotowawczy

SLOW JOGGING POLSKA z siedzibą przy ul. Kwiatowej 35, 05-092 Izabelin-Dziekanówek, NIP: 5311695774, REGON: 365898047. Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie treści oraz zdjęć zabronione. Obowiązek informacyjny przed wyrażeniem zgód na przetwarzanie danych (zobacz). Realizacja: Plutowski.pl