Porozumienie dotyczące współpracy w obszarze popularyzacji SLOW JOGGINGU w Polsce

Dnia 7.07.2021 odbyło się spotkanie JM Rektora AWF w Krakowie Prof. dr hab. Andrzeja Klimka z Prezesem Stowarzyszenia Slow Jogging Polska dr Maciejem Kozakiewiczem, podczas którego zawarto porozumienie dotyczące współpracy w obszarze popularyzacji slow joggingu w Polsce.

Przedmiotem porozumienia jest ustalenie zasad wzajemnej współpracy w celu popularyzacji slow joggingu w Polsce w środowiskach zajmujących się sportem i rekreacją ruchową. Rosnące zainteresowanie Europejczyków slow joggingiem wymaga wypracowania szczegółowych rekomendacji dla odrębnych grup: młodzieży, osób starszych, z nadwagą i otyłością oraz w trakcie rekonwalescencji po różnego rodzaju urazach. Przedmiotem szczegółowej współpracy jest poszukiwanie rozwiązań pozwalających na odbudowę i jak najdłuższe utrzymanie sprawności fizycznej w każdym wieku oraz promocja zdrowego stylu życia, mającego na celu poprawę kondycji fizycznej, szczególnie w okolicznościach ograniczenia mobilności po pandemii. 

Koordynatorem działań objętych porozumieniem z ramienia Uczelni jest dr Joanna Gradek