O STOWARZYSZENIU

Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym dla propagowania idei slow joggingu rozumianego jako metoda aktywnego dbania o zdrowie wg autorskiej metody profesora Hiroakiego Tanaka z Japonii. Stowarzyszenie w swojej działalności będzie promowało i popierało także każdą ideę aktywnej działalności prozdrowotnej związanej z ruchem i aktywnością fizyczną oraz związanymi z tym inicjatywami.

Stowarzyszenie swe cele realizuje przez:
1. Współpracę z japońskim stowarzyszeniem slow joggingu, twórcą metody prof. Hiroakim Tanaką oraz Magdaleną Jackowską współautorką podręczników i książek o Slow Joggingu oraz reprezentantką Stowarzyszenia Japońskiego.
2. Współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami sportowymi, społecznymi, naukowymi i kulturalnymi.
3. Prowadzenie szkoleń w celu bieżącego aktualizowania wiedzy o slow joggingu, w zakresie stanowiącym działalność regulaminową Stowarzyszenia.
4. Prowadzenie działalności pozagospodarczej sprzyjającej rozwojowi regulaminowych celów Stowarzyszenia.
5. Prowadzenie działalności na rzecz poprawy stanu zdrowia społeczeństwa.
6. Wspieranie działań mających na celu tworzenie dogodnych warunków do uprawiania sportu i rekreacji a w szczególności slow joggingu.

ZARZĄD

portret Macieja Kozakiewicza

Dr Maciej Kozakiewicz

Prezes

Z osobistej rekomendacji prof. Hiroakiego Tanaki od listopada 2017 r. prezes Stowarzyszenia Slow Jogging Polska. Współpracuje ściśle z organizacjami Slow Jogging Japan oraz International Slow Jogging Association.

Katarzyna Daniek

Wiceprezes ds. szkoleniowych

Ze slow joggingiem związana od 2015 r. Certyfikowana wraz z pierwszą grupą certyfikacji w Polsce w 2016 r. W Stowarzyszeniu dba o purystyczne podejście do wdrażania i przekazywania  techniki slow joggingu.

Edyta Dawiskiba

Wiceprezes ds. rozwoju

Certyfikowana Instruktorka z roku 2019 oraz Regionalny Lider Mazowsza od 2021. Absolwentka dziennikarstwa i zarządzania przedsiębiorstwem z 25-letnim stażem w zarządzeniu prywatnymi firmami, zespołami oraz doświadczeniem klienta.